SINH NHẬT VÕ NGỌC NHỰT- NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - NỘI THẤT PHÚC LỢI VIỆT